Contactgegevens

Telefoonnummer
010 – 455 85 17
maandag tot en met vrijdag
van 09:00 tot 16:30
Adres
Prinsenlaan 569
3067 TZ Rotterdam
Overig
Bank: NL80 INGB 0005 782 302
Inschrijving K.v.K. Rotterdam nr. 40345535
BTW nr. NL 8041.62.359.B.01

ANBI gegevens

Wijkbus Alexander heeft ook een vertrouwenspersoon.

Missie / Visie

De wijkbus levert binnen haar statutaire mogelijkheden een bijdrage aan het meedoen en zelfredzaamheid van burgers in de maatschappij. Hier sluit de wijkbus aan op thema’s als vergrijzing, armoede, kwetsbare mensen, burgerkracht, veranderende bevolkingsopbouw en de relatie jong versus oud.