Informatie met betrekking tot de ANBI-status

Stichting Wijkbus Alexander staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Stichting geen successie- of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van bijdragen aan onze stichting komt volledig ten goede aan de Wijkbus. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Statutaire naam:
Stichting Wijkbus Alexander
KvK inschrijvingsnummer:
40345535
RSIN/fiscaal nummer:
804162359

Contactgegevens

Kantooradres:
Stichting Wijkbus Alexander
Prinsenlaan 569
3067 TZ Rotterdam
Postadres:
idem
Telefoon:
010‑455 85 17
(ma-vr. 9.00-16.30 uur)
Email:
info@wijkbus-alexander.nl
Website:
www.wijkbus-alexander.nl
Bankrekening:
NL80 INGB 000 578 23 02
BTW nummer:
8041.62.359.B.01
KvK nummer:
40345535

Doelstelling van de organisatie

Stichting Wijkbus Alexander heeft als doel ouderen en mindervaliden, wonende in de wijken van het gebied Rotterdam-Prins Alexander, in staat te stellen deel te nemen aan activiteiten binnen deze wijken en sociale contacten te onderhouden in de persoonlijke levenssfeer om aldus isolement te voorkomen.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

Wekelijks, van maandag tot en met vrijdag, het vervoer van de deelnemers overeenkomstig hun wensen te vervullen, binnen het werkgebied Prins Alexander. Buiten het werkgebied vervoert de WBA de deelnemers naar enkele bijzondere bestemmingen zoals het als streek-medisch-centrum aan te merken IJssellandziekenhuis, de begraafplaats Schollevaar, Capelle XL, Capelle XL Medisc, Metro Capelsebrug voorzijde en Verpleeghuis Rijckehove.

Populair bij de deelnemers zijn ook de “recreatieritten”. Een dagje uit is voor mensen die aan huis gekluisterd zijn een groot genoegen.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Wijkbus Alexander bestaat uit:

Beloning bestuur

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beloningsbeleid vrijwilligers

De vrijwilligers van Stichting Wijkbus Alexander ontvangen een kleine onkostenvergoeding per gewerkt dagdeel.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het jaarverslag.

Jaarverslag 2019

De financiële verslaglegging is gepubliceerd in het exploitatie-overzicht, de balans en de specificaties van de balans.

Inzage in de financiële huishouding 2019

Donaties

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

Wijkbus Alexander kan uw steun goed gebruiken! Namens de deelnemers en vrijwilligers van de Wijkbus: hartelijk dank!