Informatie met betrekking tot de ANBI-status

Stichting Wijkbus Alexander staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Stichting geen successie- of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van bijdragen aan onze stichting komt volledig ten goede aan de Wijkbus.

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het jaarverslag:
Jaarverslag 2022

De wettelijke ANBI verslaglegging is opgenomen in onderstaand document:
ANBI Rapportage

Document uitgangspunten:
Uitgangspunten Goed Bestuur

In onderstaand document staat ons beleidsplan voor 2023:
Beleidsplan 2023

Donaties

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

Wijkbus Alexander kan uw steun goed gebruiken! Namens de deelnemers en vrijwilligers van de Wijkbus: hartelijk dank!