De vertrouwenspersoon

De stichting Wijkbus Alexander heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon.
Deze is in het leven geroepen om deelnemers en vrijwilligers de kans te geven om misstanden zoals grensoverschrijdende gebeurtenissen binnen de organisatie te melden of te bespreken.
De functie van vertrouwenspersoon is opgedragen aan de voorzitter van de stichting. De voorzitter heeft een opleiding tot maatschappelijk werker op HBO+ niveau en is vertrouwd met dit werk.
Dit artikel is bedoeld om u niet alleen te attenderen op deze vertrouwensfunctie, maar u ook te informeren over de werkwijze die binnen het bestuur is afgesproken rondom de behandeling van klachten of informatie die door deze persoon worden behandeld.

Handelswijze.

De vertrouwenspersoon zal GEEN informatie delen met anderen.
Als er een beroep op de vertrouwenspersoon wordt gedaan zal deze ALLEEN aan het bestuur melden dat er een beroep gedaan is op zijn functie ZONDER dat ook maar iets wordt gezegd over de inhoud of de aanleiding.
De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk en worden geheimgehouden voor anderen. Omdat er geen sprake is van het zogenoemde verschoningsrecht zoals bij artsen of advocaten is de vertrouwenspersoon verplicht aangifte te doen van alle strafbare feiten of voornemens daartoe.
Als na een gesprek blijkt dat er iets gedaan moet worden dan zal dat alleen gebeuren in overleg met de klager en alleen op een manier waarmee de klager kan instemmen.
Alleen klachten over personen binnen de organisatie van de Wijkbus Alexander worden in behandeling genomen.
Anonieme klachten worden door de vertrouwenspersoon geregistreerd in zijn dossier maar worden NIET verder in behandeling genomen. In overleg met het bestuur wordt de aard van de anonieme klachten beoordeeld om te zien of deze aanleiding vormen tot het nemen van stappen, zonder dat de namen of bronnen aan het bestuur bekend zullen zijn of worden.
De dossiers van de vertrouwenspersoon worden buiten de Wijkbus Alexander bewaard en opgeslagen.
Uitgangspunt van klachten is dat de klager altijd gelijk heeft om te klagen.

Contact

U kunt de vertrouwenspersoon bereiken op vertrouwenspersoon@wijkbus-alexander.nl of 06 22 244 712.